• FONT RESIZER
    • SHARE

Uskonto

Monille suomalaisille, jotka tulivat Lakeheadiin, siirtolaisuus 19-vuosisadan lopussa ja 20-vuosisadan alkupuolella oli keino päästä eroon Suomen valtionkirkosta riippumatta näkemyksistä, joita heillä oli kirkkoa kohtaan,.

Suomen kirkon virkailijat siihen aikaan tuomitsivat siirtolaisuuden, ja huolimatta siitä, että siirtolaiset hakivat poispääsyä huonoista taloudellisista olosuhteista ja köyhyydestä, poislähteneiden miesten usein sanottiin jättäneen jälkeensä“Amerikan leskiä” ja lapsia (vaikkakaan he eivät olleet naimisissa, tai heillä ei ollut lapsia), Pohjois-Amerikka nähtiin juopottelun ja moraalittomuuden maana, tästä syystä ensimmäiset siirtolaiset pyrkivät karttamaan virallista luterilaista kirkkoa.

Pyrkimyksenä täyttää työläisjärjestöjen, kuten Imatra #9, maalliset tarpeet kirkko suomalaisilla seuduilla kuten Lakeheadissa alkoi tunnustella sosiaalisen evankeliumin käyttöä. Suomalainen raittiusliike tarjosi paikan, missa kristilliset maallikkoaktivistit pystyivät tekemään uskonnollisesta ajattelusta enemmän yhteiskuntaan liittyvää ja löytämään yhteisiä näkemyksiä niiden kanssa, jotka olivat saattaneet kallistua sosialismin ja utopian suuntaan.

Huolimatta ensimmäisten siirtolaisten ensihaluttomuudesta järjestäytyneen uskonnon harjoittamiseen ensimmäinen suomalais-luterilainen seurakunta Lakeheadissa perustettiin v.1895, ja kirkko rakennettin Wilson-kadulle v.1897. Ennen vuotta 1900 monet suomalaiset olivat kääntyneet Pearl-kadulla sijaitsevan St.John’s Anglican-kirkon puoleen, kun he tarvitsivat uskonnollisia palveluksia kuten kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautajaiset.

Fort Williamin suomalais-luterilainen seurakunta perustettiin v.1897 , ja se piti jumalanpalveluksia useissa eri paikoissa kaupungin hiilitokan alueella. Kirkko rakennettiin McLaughlin-kadulle v.1902. Vuonna 1910 tämä kirkko myytiin tehden tilaa suuremman kirkon rakentamiselle toiselle puolelle rautateitä Ogden-Rowand-kaduille vastaamaan kasvavan seurakunnan tarpeita.

Lestadiolainen tai apostolinen ryhmä irtaantui luterilaisista v.1899 ja perusti oman kirkkokunnan Fort Williamiin. Vuonna 1910 he muuttivat uuteen rakennukseen, joka sijaitsi osoitteessa 250 Van Horne-katu Port Arthurissa kuvastaen suomalaisten lisääntyvää muuttoa toiseen kaksoiskaupungeista. Vuoteen 1947 saakka Fort Williamin, Port Arthurin ja lähialueen monien pienten kuntien kirkot käyttivät yhteistä pappia palveluksessaan.

 

Uskontoa käsittelevä teksti on muokattuja lainauksia Suomalais-Kanadalaisen Historiaseuran (Finnish-Canadian Historical Society) alkuperäisestä tekstistä, ja tekstin käyttöön on saatu lupa.