• FONT RESIZER
    • SHARE

Henkilökuvat

Nämä haastattelut ovat osa Jean Morrisonin johtamaa Työväen Historian Haastatteluprojektia vuosien 1971 ja 1972 välisenä aikana. Projektin tarkoituksena oli tallentaa niiden henkilöiden kokemuksia, jotka jollakin tapaa vaikuttivat Lakeheadin työväenliikkeen historiaan. Toiveena oli, että tämä projekti olisi hyödyksi tuleville sukupolville. Säilyttämällä menneitä aikoja koskevat haastattelut tuleville sukupolville ja tarjoamalla olennaisen alkuperän historiaamme koskevalle tutkimus-työlle, nämä haastattelut auttavat ymmärtämään paremmin niiden työlaisten, jotka edistivät seutumme kehitystä, elämää ja ponnisteluja.

Edustaen laajaa läpileikkausta Lakeheadin työtätekevistä ihmisistä sisältäen ammattiyhdistysten johtohenkilöitä ja rivijäseniä, siirtolaisia, Kanadassa syntyneita, radikaaleja sekä vanhan suunnan kannattajia, sekä myöskin joitakin työnäkymien tarkkailijoita yhteiskunnan johtotehtävistä ja liike-elämästä.

Nauhoitusten alkuperäiset kopiot talletettiin Confederation Collegen kirjastoon. Lakeheadin Yliopiston kirjaston arkistoon ja Thunder Bayn kaupunginkirjastoon kuuluvaan Brodie Resource-kirjastoon. Rahoitus tähän projektiin saatiin Kanadan ja Ontarion hallituksilta.

Haastattelujen sisällyttäminen Lakehead Finns-nettisivuille on projektin ja siihen osallistujien tavoitteiden mukainen, jotta heidän kertomuksensa ovat mahdollisimman laajalti tavoiteltavissa ja opiskelijapolvien, ammattiyhdistysten jasenten ja kiinnostuneen yleison kaytettavissa.

Susan Dahlin, John del Ben, Gordon DiGiacomo, Ed Frankow, Ron Grice, Jean Morrison, Syed Nasir, Steve Penner ja Jack Porter suorittivat haastattelut.


George Andrew-Cotter

Syntynyt Englannissa v. 1906, Kuollut Thunder Bayssa v. 1993
George Andrew-Cotter käsittelee seuraavia asioita: työväenluokan toiminta vuosien 1922 ja 1923 välisenä aikana; lisätyö porukat Canadian National Railway-yhtiölle lakkojen aikana; Brandon, Manitoba Winnipegin yleislakon aikana; Kanadan kommunistipuolueen A.E.Smith; Kansan kirkko (the People’s Church) vuosien 1923-24 välisenä aikana: Maailman Teollisuus-työntekijät (the Industrial Workers of the World); nuorten Kommunistinen Liitto (the Yöung Communist League) Vancouverissa v. 1924; sananvapauden taistelu Torontossa v. 1927; hänen tehtävänsä A.E. Smithin vaalikampanja päällikkönä vuoden 1935 vaaleissa Port Arthurissa; olosuhteet metsäkämpillä v. 1935 ja työväen järjestäytymiseen liittyvät vaikeudet; Canadian Car and Foundry-yhtiö v. 1942 ja hänen tehtävänsä alueen Koneistajien Kansainvälisen Järjestön (the International Association of Machinists) sihteerinä; oleminen Port Arthurin Ammatti- ja
Työväen liiton (the Port Arthur Trades and Labour Council) edustaja vuosien 1943 ja 1971 välisenä aikana; hänen erottamisensa v. 1952.


Harry Bryan: MUISTELMAT

Vuonna 1960 nauhoitettu keskustelu Einar Nordsträmin, Elinor Bron ja muiden henkilöiden kanssa koskien Harry Bryanin elämää. Aiheet käsittelivät seuraavia asioita: hänen työtään Amerikan Työväen Liiton ( the American Federation of Labor) organisoinnissa v. 1903; hänen osaansa Lakeheadin ensimmäisten ammattiyhdistysten organisoinnissa; hänen työtään Kanadan Sosialistisessa Puoluessa, Kanadan Sosiaalidemokraatisessa Puolueessa, One Big Union-ammattiyhdistyksessa, Kanadan Puutavaratyöntekijoiden Teollisuusammattiyhdistyksessa ((the Lumber Workers Idustrial Union of Canada) ja Maanviljelijoiden Yhtenaisyyden Liitossa (the Farmer’s Unity League) Dorionissa.


Helmer Borg

Syntynyt Ruotsissa v. 1900, kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa
Helmer Borg käsittelee seuraavia asioita: hänen ruotsalainen taustansa; ammattiyhdistysten ja Kanadan Sosiaalidemokraattisen Puolueen perustaminen; yleinen työväenluokan toiminta mukaan lukien Maailman Teollisuustyölaisten (the Industrial Workers of the World) toiminta 1920-luvulla Saskatchewanissa ja Lakeheadissa, miksi hän liittyi Kanadan Kommunistiseen Puutavaratyölaisten Teollisuusammattiyhdistykseen (the Communist Lumber Workers Industrial Union of Canada); Rosvall ja Voutilainen; Työttömien Pohjoismaalaisten Työlaisten Kerho (Unemployed Scandinavian Workers Club); Bruce Magnuson; Kommunistinen Kanadan
Työväenluokan Puolustusliitto (Communist Canadian Labour Defence League); kommunistien järjestämät työttömien mielenosoitukset Calgaryssa 1930-luvulla; 1930-luvun lamakausi; Puutavara- ja Sahatyöläisten Ammattiliiton organisointi v. 1952; valtataistelu jäsenistön ja ulkopuolisten kesken ammattiyhdistyksessä 1950-luvulla ja hänen erottamisensa v. 1958.


Mike Comishin

Syntynyt Puolassa / Lansi-Ukrainassa Kuollut Thunder Bayssa v. 1993
Mike Comishin käsittelee seuraavia asioita: sosialistinen toiminta Lakeheadissa 1920-luvulla tämä aihe käsittelee Ukrainalaista Farmer Temple-yhdistystä ja sen nuoriso-osastoa; Kanadan Kommunistipuolue; puutavaratyölaiset ja heidän olosuhteet; Rosvallin ja Voutilaisen kuolema; varastotyöntekijöiden, satamatyölaisten ja viljasiiloilla työskentevien järjestäytyminen 1930-luvulla; Työlaisten Yhtenäisyysliitto (the Workers’ Unity League), Kanadan Puutavaratyöläisten Teollisuusammattiyhdistyksen (the Lumber Workers; Industrial Union of Canada) liittyminen Kirvesmiesten Ammattiyhdistykseen (the Carpenter’s and Joiners); lakkolaiset 1930-luvulla; alueen maataloustyöntekijät; Uusdemokraattinen Puolue (New Democratic Party); “punaisten ärsyttäminen 1950-luvulla.


J.D. Di Giacomo

Syntynyt Fort Williamissa v. 1911 Kuollut Thunder Bayssä v. 1991
J.D. Di Giacomo käsittelee seuraavia asioita: elämä Fort Williamin itäpuolella; elämä orpokodissa; alueen italialaisiin kohdistunut syrjintä; työskentely rahtitavaravarastoissa 1920-luvulla; työ Abitibi-paperitehtaalla; 1930-luvun lamakausi ja elämä maanteiden rakentamisleireillä; ja eri kansallisuuksien väliset suhteet Lakeheadissa.


E.C. Everett

Syntynyt lähellä Chathamia v. 1894 Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa
E.C. Everett käsittelee seuraavia asioita: uudisasukkaan elämä Nipigonin alueella; hänen työnsa valokuvaajana ja kauppiaana, joka matkusti Canadian Northern Railway-rautatiella Hornepaystä Port Arthuriin myyden tavaroita metsäkampillä, kaivoksilla ja rakennustyömaiden leireillä ensimmäisen maailmansodan aikana sekä leirialueiden elämän kuvaaminen.


William Holder | Bill Aylward

Syntynyt Englannissa v. 1899. Kuollut: 1994 | Syntynyt Nova Scotiassa v. 1890. Kullot: 1991
Bill Aylward ja William Holder kasittelevät seuraavia asioita: elämä rautatietyöläisina v. 1915; metsatyö Maki-ja Taylor kämpillä; työ itsenäisinä puunkaatajina; työ Viljelijöiden Paperipuuyhdistyksen (the Farmers’ Pulpwood Association) kanssa; jäsenyys Kanadan Kommunisti-sessa Puutavaratyölaisten Teollisuusammattiyhdistyksessä (the Communist Lumber Workers Industrial Union of Canada); useat eri lakot, radikalismi Hurkettin alueella 1930-luvun aikana; ja työ Trans-Canada- maantien rakennustöissa; Aylward puhui myös Dominion Bridge-yhtiöstä ja metsanhakkuuyhtiöistä.


Ray Koski

Syntynyt Port Arthurissa, syntymä-aika ei tiedossa Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa
Ray Koski käsittelee haastattelussaan vanhempiaan ja heidän maahanmuuttoa Suomesta; isänsä asemaa Finnish Building Company-yhtiön rahastonhoitajana Suomalaisen Työntemppelin rakentamisen aikana; Rosvallin ja Voutilaisen kuolemia; puutavaratyöläisten lakkoja 1930-luvulla; 1930-luvun lamaa; ja osallisuuttaan Parturien Ammattiyhdistykseen (Barber’s Union)


John Landmesser

Syntymapäikka ja -aika ei tiedossa Kuollut v. 1994

John Landmesser kasittelee 1930-luvun metsäkämppiä; työlaisten olosuhteita, kansallisuuksia ja vertaa eri kämppiä keskenään; puutavaramiestä ja entistä Port Arthurin kaupunginjohtajaa, Charlie Coxia, alkuperäisväestoä ; ja 1930-luvun lamaa.


Buzz Lein

Syntynyt Torontossa, syntymä-aika ei tiedossa Kuollut v. 1994

Buzz Lein, suorittanut metsätieteen loppututkinnon Toronton Yliopistossa, käsittelee kaskuja metsäkämppien elämästä 1930-luvulla keskittyen kansallisuuksiin, työolosuhteisiin ja ammatti- yhdistyksiin, joihin he kuuluivat; ja hän kuvaa sen aikaisia metsanhoitomenetelmiä ja vertaa niitä 1970-luvun menetelmiin.


William Edward Madge

Syntynyt: Barrie v. 1906, Kuollut v. 1988

William Edward Madge keskustelee työstään maantierakennustyömaiden muonitusyritykselle; olosuhteista leirialueilla; rautateiden ja metsäkämppien työolosuhteista; metsätyömiesten etnisesta rakenteesta; Great Lakes Paperitehtaasta v. 1942; ja ammattiliitojen aikaansaamista työolojen muutoksista.


John Mazur

Syntynyt Ukrainassa v. 1894, Kuollut v. 1994

John Mazur käsittelee saapumistaan siirtolaiseksi Kanadaan v. 1912; työtaan maatilalla ja kaivos-työläisenä; vaarallisia työolosuhteita kaivoksilla; metsätyömiehiä Port Arthurin alueella v. 1922; työtään viljasiiloilla v. 1925; erimielisyyksiä ammattiyhdistyksissa ennen ja jalkeen toisen maailmansodan; salaisia ammattiyhdistyksiä v. 1934; 1930-luvun lamaa ja työttomien mielenosoituksia; poliisin toimintaa lamakauden aikana; ukrainalaista Farmer Labour Temple-yhdistystä; ja Rosvallin ja Voutilaisen kuolemia.


Antti Pitkanen

Syntynyt Suomessa v. 1889, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Antti Pitkanen käsittelee muuttoaan siirtolaiseksi Kanadaan osana ensimmaistä suomalaisten siirtolaisuusaaltoa Kanadaan v. 1907; työtään farmeilla ja rautateiden rakennustyömailla Vermillion Bayn ympäristossä; räjäytyksen aiheuttamaa vakavaa päävammaa ja riittävän hyvän hoidon puutetta: työtään useissa muissa rakennusprojekteissa; Rosvallin ja Voutilaisen kuolemia, ja sitä kuinka hänen poikansa loysi Rosvallin ruumiin; Kanadan Kommunistisen Puutavaratyöläisten Teollisuusammattiyhdistyksen (the Communist Lumber Workers Industrial Union of Canada) ja Puutavara ja Sahatyöläisten Ammattiyhdistyksen toisiinsa vertaamista; ammattiyhdistystoiminnan aikaansaannoksia; ja Kivikosken suomalaista haalia (the Kivikoski Finn Hall).


Norman Richards

Syntymäpaikka ja -aika ei tiedossa, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Norman Richards käsittelee aikaansa Työväenvaltuuston (the Labour Council) puheenjohtajana, Rosvallin ja Voutilaisen hautajaisia; olosuhteita Canadian Car and Foundry-yhtiössä ja Port Arthurin laivatelakalla toisen maailmansodan aikana; Winnipegin yleislakkoa v.1919; ja hallituksen ja liike-elämän suhtautumista järjestäytynyttä työväenluokkaa kohtaan 1920-luvulta 1970-luvulle.


Ivar Seppala

Syntynyt Suomessa v. 1888, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Ivar Seppala käsittelee saapumistaan Kanadaan v. 1905 osana ensimmäista suomalaisten siirtolaisuusaaltoa; kivihiilen käsittelijöiden ammattiyhdistystä Port Arthurissa; alkuajan suomalaisten sosialistista liikettä Kanadassa; työskentelyä Venajalla 1930-luvulla; olosuhteita ja elämää metsäkämpillä; Rosvallin ja Voutilaisen kuolemia; 1930-luvun lamaa; erimielisyyksiä Suomalaisen Työntemppelin ( Big Finn Hall) ja Kommunistihaalin (Little Finn Hall) välillä.


Jessie Stechyshn

Syntynyt Ukrainassa v. 1905, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Jessie Stechyshn käsittelee seuraavia aiheita: elämä Winnipegissä v. 1907; hänen isänsa toiminta Maailman Teollisuustyöntekijöiden Ammattiyhdistyksessä (Industrial Workers of the World), Kanadan Sosiaalidemokraattisessa Puolueessa (the Social Democratic Party of Canada) ja ukrainalaisten Työntemppeli-yhdistyksessä (the Ukrainian Labour Temple), hän kuvailee siirtolaisuuselämää; ‘vierasmaalaisiin kohdistuvaa vihaa’ ensimmäisen maailmansodan aikana; Venäjän vallankumousta; Winnipegin yleislakkoa v. 1919; työskentelyä laukku-tehtaassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen; Sosialistien Pyhäkoulua (Socialist Sunday School); muuttoaan Fort Williamiin v. 1927; Ukrainalaisen Työntemppelin ja Yhdistyneen Ukrainalais-Kanadalaisten Yhdistyksen (Association of United Ukrainian Canadians) toimintoja; naisjärjestöjä ja niiden osaa puutavaratyöläisten lakoissa 1930-luvun laman aikana ja työttömien mielenosoituksia;
ja Punaista Ristiä toisen maailmansodan aikana.


Dave Whitney

Syntymäpaikka ja -aika ei tiedossa, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Dave Whitney käsittelee rivimiesten toimintoja ja metsamiesten elämää ja ammattiyhdistyksiä; New Brunswickissa ja Mainessa sijaitsevia metsäkämppiä v. 1918; Lakeheadin aluetta v. 1936; American Can Company-yhtiotä;’ kämppäelämää’ ja keskenään kilpailevia puutavara-alan ammatti-yhdistyksiä; lakkoja; Bruce Magnusonin toimintaa; japanilaisia toisen maailmansodan aikana; saksalaisia sotavankeja; ja sodanjälkeisiä, kansainvalisiä ammattiyhdistyksiä.


Bruce Magnuson

Syntynyt Ruotsissa v. 1909, Kuollut Torontossa v. 1995

Bruce Magnuson käsittelee työtään Kanadan Kommunistisen Puutavaratyöläisten Teollisuusammatti-yhdistyksen sihteerinä v. 1935; osaansa Puutavara- ja Sahatyöläisten Ammattiyhdistyksen (the Lumber and Sawmill Workers Union) perustamisessa v. 1936; työtään Port Arthurin Ammatti-ja Työväenneuvoston(Port Arthur Trades and Labour Council) sihteerinä v. 1937; vankina olemista toisen maailmansodan aikana; “Kylmaa Sotaa” ja erottamistaan Puutavara- ja Sahatyöläisten ammattiyhdistyksestä; osuuttaan Kanadan Puutyöntekijöiden Ammattiyhdistyksen (the Canadian Woodworkers Union) perustamisessa; työolosuhteita; ammattiyhdistysten taisteluja ja poliitisia näkökantoja Lakeheadissa.


John T. Johnson

Syntynyt South Dakotassa, syntymaika ei tiedossa, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

John T. John T. Johnson käsittelee mekaanikon työtaan paloasemalla v. 1917; palomiesten ammatti-yhdistystä, vastustustaan Amerikassa päämajaa pitäviä, kansainvälisiä ammmattiyhdistyksiä kohtaan; näkemyksiään amerikkalaisten vaikutusvallasta Kanadan talouselämässä; palomieskokemuksiaan; vaikutelmiaan metsamiehista; ja Rosvallin ja Voutilaisen kuolemiin liittyviä tapahtumia.


Einar Nordstrom

Syntynyt Suomessa v. 1910, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Einar Nordstrom käsittelee olosuhteita Suomessa ennen Kanadaan muuttoaan: British Columbiaa 1930-luvulla; urakkatyötä rautateiden rakentamisessa; elämää Port Arthurissa v. 1932;elämää metsä-miehenä; olosuhteita metsäkämpillä ja Port Arthurissa 1930-luvun laman aikana; lakkoja 1930-luvulla; Rosvallin ja Voutilaisen kuolemiin liittyviä tapahtumia; Puutyöntekijoiden Sosiaaliavustusliittoa ( the Woodworkers Welfare League); Kanadan Työväenpuolustus-liittoa ( Canadian Labour Defence League); Työläisten Yhtenäisyysliittoa (the Workers’ Unity League); Kanadan Puutavaratyölaisten Teollisuusammattiyhdistystä (Lumber Workers Industrial Union of Canada); Puutavara- ja Sahatavaratyöläisten Ammattiyhdistystä ( the Lumber and Sawmill Workers Union); kielijarjestöjä; Espanjan sisällissotaa; ja Kylmän Sodan vaikutuksia työväenliikkeeseen Lakeheadissa.