• FONT RESIZER
    • SHARE

SIJAINTI

Portti kaupankäyntiin Länsi-Kanadassa

1900-luvun alkuun mennessä Yläjärven pohjoisranta kehittyi vähvenevän turkiskaupan kauppapaikasta tärkeäksi liikenteen solmukohdaksi, jossa sijaitsi kiireinen viljanlaivausterminaali, rautateiden keskuspaikka sekä aloittelevia liiketoimintoja ja palveluja. Lupaavista mahdollisuuksista johtuen Lakeheadin väkiluku kasvoi nopeasti. Eri puolilta Suomea saapuneet siirtolaiset näyttelivät tärkeää osaa talouden kehityksessä. Syvälle juurtuneen, maahan kohdistuvan kiintymyksen avulla he sopeutuivat helposti pohjoisten havumetsien elämään, joka sisälsi eristäytymistä, vaativia sääolosuhteita, huonoja kulkuyhteyksiä ja muita haasteita. Tottuneina ei-koulutusta vaativaan työhön miehet työskentelivät kaivoksissa, metsäkämpillä, rautateillä ja satamissa. Yksinäiset naiset työskentelivät kotiapulaisina ja kokkeina metsäkämpillä. Suomalaisia asettui asumaan lähes kaikkiin maalaiskuntiin Luoteis-Ontariossa. He uskoivat, että he olivat vain väliaikaisesti Kanadassa ennenkuin palaisivat takaisin kotimaahansa hankkimansa omaisuuden kanssa.