• FONT RESIZER
    • SHARE

Suomalainen Työntemppeli

Suomalaisella Työntemppelilla Ontarion Thunder Bayssa on pitkäaikainen tausta suomalaisen yhteisön keskuksena. Rakennuksella, 314 Bay Street entisessä Port Arthurin kaupungissa, on menneisyys, joka on erottamaton alkujan suomalaisten, työväenluokkaan kuuluvien siirtolaisten toiminnoista, ja heidän halustaan vahvistaa yhteisöä ja kannattaa sosiaalisia muutoksia, jotka hyödyttäisivät kaikkia kanadalaisia.

“Suomalainen Isohaali”, millä nimellä se myöhemmin tunnettiin, valmistui v. 1910 Suomalaisamerikkalaisen Työväenyhdistyksen (the Finnish-American Workers’ League), Imatra #9, ja suomalaisen raittiusseuran , Uusi Yritys, (the Finnish New Attempt Temperance Society) yhteisenä ponnistuksena. Rakennus oli tarkoitettu korvaamaan raittiusseuran haalin, 217 Wilson Street ja Imatra #9:n Torppa-haalin, 309 Dufferin Street. Nämä kaksi järjestöä perustivat the Finnish Building Company-yhtiön, ja järjestetyn nimiehdotuskilpailun tuloksena uusi rakennus sai nimekseen Suomalainen Työntemppeli(the Finnish Labour Temple).

Se oli suunniteltu palvelemaan suomalaisen yhteisön tarpeita. Työntemppelissäoli toimistoja, kirjasto, lukusali ja juhlasali, joka oli tarkoitettu kokouksien, tanssien, näytelmäesityksien ja urheilutapahtumien pitopaikaksi. Kolme päivää kestäneet avajaiset pidettiin maaliskuussa 1910.

Vuodesta 1910 lähtien 314 Bay-kadun rakennuksesta käytettiin usein nimeä Port Arthurin suomalainen, sosialistinen haali johtuen sen yhteyksistä Kanadan sosialistisen puolueen (the Socialist Party of Canada) Port Arthurin osastoon ja myöhemmin Kanadan sosiaalidemokraattiseen puolueeseen (the Social Democratic Party of Canada). Vuosina 1910-1912 the Finnish Publishing Company, suomenkielisen Työkansa-sanomalehden julkaisija, oli vuokralla rakennuksen alakerrassa.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Kanadan hallitus julisti sosiaalidemokraattisen puolueen laittomaksi. Monet suomalaiset työläiset liittyivät vastikään perustettuun One Big Union-ammattiyhdistykseen ja antoivat the Finnish Building Company-yhtiön osakkeensa sen paikallisille kannattajille.

The One Big Union-ammattiyhdistyksen koko maata käsittävässä kokouksessa, joka pidettiin Suomalaisessa Työntemppelissä lokakuussa 1920, etninen jännitteisyys ja erimielisyydet the Lumber Workers Industrial -ammattiyhdistyksen sisällä johtivat siihen, että suomalaiset työläiset lähtivät suurin joukoin pois tästä yhdistyksestä. Ne, jotka jäivät tähän ammattiyhdistykseen liittyivät lopulta Kanadan kommunisti- puolueeseen. He ostivat viereisen rakennuksen Bay-kadulta (316 Bay Street) v. 1923, ja näin “Suomalainen Pikkuhaali” oli syntynyt. He perustivat Kanadan Suomalaisen Järjestön (the Finnish Organization of Canada) osaston #2, ja loivat pohjan puutavara- ja sahatyöläisten ammattiyhdistykselle. (the Lumber and Sawmill Workers Union).

Vastauksena metsätyöläisten lisääntyvään tarpeeseen saada edullisia ruokatarvikkeita, pikkuhaalin suomalaiset olivat johtamassa kansainvälisen, osuustoiminnallisen kauppayhtiön (the International Co-operative Trading Company) liiketoimintaa Luoteis-Ontariossa. Yhteen aikaan Bay-kadulla sijaitsi liikepaikka. Suomalaisen Pikkuhaalin tiloissa toimi myös ravintola Tarmo (Vigour).

Ne suomalaiset työläiset, jotka jäivät Suomalaiseen Työntemppeliin, liittyivät uudelleen the Industrial Workers of the World-liittoon ( Kanadan Teollisuusunionistinen Kannatusliitto) eikä, kuten usein on virheellisesti todettu, , Kanadan kommunisti- puolueeseen. He vastasivat Hoito-ravintolan toiminnan jatkumisesta ja People’s Co-operative -kauppojen perustamisesta Port Arthuriin, Fort Williamiin, Wesrfortiin, Lappiin, Intolaan, Kaministiquaniin, Schreiberiin ja Kivikoskelle 1930-1940-lukujen aikana.

Lähes koko 20-vuosisadan aikana molemmat Bay-kadun haalit olivat keskuksia suomalaiselle kulttuuritoiminnalle. Niiden tiloissa toimi monenlaisia suomenkielisiä sanomalehtiä, niissä järjestettiin näytelmiä, konsertteja, elokuvatilaisuuksia, urheilutapahtumia, juhlia, ja ne toimivat yhteisön kokoontumispaikkoina. Vuonna 1962 perustettu Finlandia Club of Port Arthur ( nykyisin Finlandia Association of Thunder Bay) johtaa rakennuksen toimintaa.

Nykyisin samalla kun Suomalainen Työntemppeli pyrkii säilyttämään suurta osaa sen alkuaikojen kulttuurillisesta ja historiallisesta identtisyydestään, se on elinvoimainen osa laajempaa yhteiskuntaa. 314 Bay-kadun alakerrassa toimii edelleen kansainvälisesti tunnettu Hoito-ravintola, vanhin osuustoimintaperiaatteilla toimiva ravintola Kanadassa, ja joka on tunnettu tarjoamistaan perinteisistä, suomalaisista sekä myöskin kanadalaisista ruokalajeista.