• FONT RESIZER
    • SHARE

Kulttuuri

Suomen maahanmuuttajien Kanadaan tuoma tunne-identiteetti, egalitarismi ja omavaraisuus olivat saaneet vaikutteita Suomen historiasta, maantieteellisestä sijainnista ja kulttuurista. Suomea puhuttiin ensisijaisesti, toisinaan myös ruotsia, suomen kielen ollessa kuitenkin hallitsevampi. Kun suomalaiset alkoivat saapua Pohjois-Amerikkaan, he kommunikoivat yleensä vain muiden suomalaisten kanssa, ensisijaisesti sanomalehtien, musiikin, draaman, tanssin, urheiluseurojen, seurakuntien, raittiusseurojen ja muun toiminnan kautta. Jokainen suomalainen yhteisö Kanadassa, huolimatta yhteisön pienuudesta, rakensi salin toiminnan järjestämistä varten, jota alettiin vääjäämättä kutsua nimellä ”Finn Hall”.

Vuoteen 1905 mennessä ”Finn Hall” -saleja löytyi sekä Fort Williamista että Port Arthurista. Väistämättä nämä muunnetut rakennukset osoittautuivat kuitenkin soveltumattomaksi suomalaisen yhteisön kulttuurin tarpeisiin. Vuoteen 1910 mennessä amerikansuomalainen työväenliitto Imatra #9 ja suomalainen raittiusseura Uusi Yritys ponnistelivat yhdessä valmiiksi Kanadan suurimman Finn Hall -rakennuksen, Suomalaisen Työntemppelin osoitteeseen 314 Bay-katu Port Arthurissa. Uusi rakennus suunniteltiin palvelemaan suomalaisen yhteisön tarpeita, sisältäen toimistoja, kirjaston, lukusalin sekä auditorion kokouksia, tansseja, teatteriproduktioita ja urheilutapahtumia varten. Rakennus myöhemmin tuli tunnetuksi nimellä “Big Finn Hall”, kun taas viereinen Kanadan kommunistipuolueen omistama sali tunnettiin nimellä “Little Finn Hall”. Nämä kaksi salia olivat suomalaisten työntekijöiden toiminnan keskukset, tarjoten keskipisteen suomen kielen ja kulttuurin kukoistukselle.