• FONT RESIZER
    • SHARE

Uskonto

Monille Lakeheadiin tulleille suomalaisille siirtolaisuus 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella oli keino päästä eroon Suomen valtionkirkosta riippumatta näkemyksistä, joita heillä oli kirkkoa kohtaan.

Suomen kirkon virkailijat tuomitsivat siihen aikaan siirtolaisuuden. Huolimatta siitä, että siirtolaiset hakivat poispääsyä huonoista taloudellisista olosuhteista ja köyhyydestä, poislähteneiden miesten usein sanottiin jättäneen jälkeensä “Amerikan leskiä” ja lapsia, vaikka he eivät olisi olleet naimisissa tai heillä ei olisi ollut lapsia. Pohjois-Amerikka nähtiin juopottelun ja moraalittomuuden maana, tästä syystä ensimmäiset siirtolaiset pyrkivät karttamaan virallista luterilaista kirkkoa.

Pyrkimyksenä täyttää työläisjärjestöjen, kuten Imatra #9:n, maalliset tarpeet, kirkko suomalaisilla seuduilla kuten Lakeheadissa, alkoi tunnustella sosiaalisen evankeliumin käyttöä. Suomalainen raittiusliike tarjosi paikan, missä kristilliset maallikkoaktivistit pystyivät tekemään uskonnollisesta ajattelusta enemmän yhteiskuntaan liittyvää ja löytämään yhteisiä näkemyksiä niiden kanssa, jotka olivat saattaneet kallistua sosialismin ja utopian suuntaan.

Huolimatta ensimmäisten siirtolaisten alun haluttomuudesta järjestäytyneen uskonnon harjoittamiseen, ensimmäinen suomalais-luterilainen seurakunta perustettiin Lakeheadissa vuonna 1895 ja kirkko rakennettiin Wilson-kadulle vuonna 1897. Ennen vuotta 1900 monet suomalaiset olivat kääntyneet Pearl-kadulla sijaitsevan St.John’s Anglican -kirkon puoleen, kun he tarvitsivat uskonnollisia palveluksia kuten kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautajaiset.

Fort Williamin suomalais-luterilainen seurakunta perustettiin vuonna 1897 ja se piti jumalanpalveluksia useissa eri paikoissa kaupungin hiilitokan alueella. Kirkko rakennettiin McLaughlin-kadulle vuonna 1902. Vuonna 1910 tämä kirkko myytiin, tehden tilaa suuremman kirkon rakentamiselle toiselle puolelle rautateitä, Ogden-Rowand -kaduille, vastaamaan kasvavan seurakunnan tarpeita.

Lestadiolainen tai apostolinen ryhmä irtaantui luterilaisista vuonna 1899 ja perusti oman kirkkokunnan Fort Williamiin. Vuonna 1910 he muuttivat uuteen rakennukseen, joka sijaitsi Port Arthurissa osoitteessa 250 Van Horne -katu, kuvastaen suomalaisten lisääntyvää muuttoa toiseen kaksoiskaupungeista. Vuoteen 1947 saakka Fort Williamin, Port Arthurin ja lähialueen monien pienten kuntien kirkot käyttivät yhteistä pappia palveluksissaan.

 

Uskontoa käsittelevä teksti sisältää muokattuja lainauksia Suomalais-kanadalaisen historiaseuran (Finnish-Canadian Historical Society) alkuperäisestä tekstistä. Tekstin käyttöön on saatu lupa.