• FONT RESIZER
    • SHARE

Henkilökuvat

Nämä haastattelut ovat osa Jean Morrisonin johtamaa Työväen historian haastatteluprojektia vuosien 1971 ja 1972 välisenä aikana. Projektin tarkoituksena oli tallentaa niiden henkilöiden kokemuksia, jotka jollakin tapaa vaikuttivat Lakeheadin työväenliikkeen historiaan. Toiveena oli, että tämä projekti olisi hyödyksi tuleville sukupolville. Säilyttämällä menneitä aikoja koskevat haastattelut tuleville sukupolville ja tarjoamalla suoran lähteen historiaamme koskevalle tutkimustyölle, ne auttavat ymmärtämään paremmin seutumme kehitystä, elämää ja ponnisteluja edistäneitä työläisiä.

Edustaen laajaa kattausta Lakeheadin työtätekevistä ihmisistä, haastattelut sisältävät ammattiyhdistysten johtohenkilöitä ja rivijäseniä, siirtolaisia, Kanadassa syntyneitä, radikaaleja sekä vanhan suunnan kannattajia sekä myöskin joitakin työnäkymien tarkkailijoita yhteiskunnan johtotehtävistä ja liike-elämästä.

Nauhoitusten alkuperäiset kopiot tallennettiin Confederation Collegen kirjastoon, Lakeheadin yliopiston kirjaston arkistoon ja Thunder Bayn kaupunginkirjastoon kuuluvaan Brodie Resource -kirjastoon. Rahoitus tähän projektiin saatiin Kanadan ja Ontarion hallituksilta.

Haastattelujen sisällyttäminen Lakehead Finns -nettisivuille on projektin ja siihen osallistujien tavoitteiden mukainen, jotta heidän kertomuksensa olisivat mahdollisimman laajalti tavoiteltavissa ja opiskelijasukupolvien, ammattiyhdistysten jäsenten ja kiinnostuneen yleisön käytettävissä.

Susan Dahlin, John del Ben, Gordon DiGiacomo, Ed Frankow, Ron Grice, Jean Morrison, Syed Nasir, Steve Penner ja Jack Porter toimittivat haastattelut.


George Andrew-Cotter

Syntynyt Englannissa v. 1906, Kuollut Thunder Bayssa v. 1993
George Andrew-Cotter käsittelee seuraavia asioita: työväenluokan toiminta vuosien 1922 ja 1923 välisenä aikana; lisätyöporukat Canadian National Railway -yhtiölle lakkojen aikana; Brandon, Manitoba Winnipegin yleislakon aikana; Kanadan kommunistisen puolueen A. E. Smith; Kansan kirkko (the People’s Church) vuosien 1923-24 välisenä aikana; Maailman teollisuustyöntekijöiden ammattiyhdistys (the Industrial Workers of the World); Nuorten kommunistinen liitto (the Young Communist League) Vancouverissa v. 1924; sananvapauden taistelu Torontossa v. 1927; hänen tehtävänsä A.E. Smithin vaalikampanjapäällikkönä vuoden 1935 vaaleissa Port Arthurissa; olosuhteet metsäkämpillä v. 1935 ja työväen järjestäytymiseen liittyvät vaikeudet; Canadian Car and Foundry -yhtiö v. 1942 ja hänen tehtävänsä alueen koneistajien kansainvälisen järjestön (the International Association of Machinists) sihteerinä; tehtävät Port Arthurin ammatti- ja työväenliiton (the Port Arthur Trades and Labour Council) edustaja vuosien 1943 ja 1971 välisenä aikana; hänen erottamisensa v. 1952.


Harry Bryan: MUISTELMAT

Vuonna 1960 nauhoitettu keskustelu Einar Nordströmin, Elinor Bron ja muiden henkilöiden kanssa koskien Harry Bryanin elämää. Aiheet käsittelivät hänen työtään Amerikan työväen liiton (the American Federation of Labor) organisoinnissa v. 1903; hänen osaansa Lakeheadin ensimmäisten ammattiyhdistysten organisoinnissa; hänen työtään Kanadan sosialistisessa puoluessa, Kanadan sosiaalidemokraattisessa puolueessa, One Big Union -ammattiyhdistyksessä, Kanadan puutavaratyöntekijöiden teollisuusammattiyhdistyksessä (the Lumber Workers Idustrial Union of Canada) ja Maanviljelijöiden yhtenäisyyden liitossa (the Farmer’s Unity League) Dorionissa.


Helmer Borg

Syntynyt Ruotsissa v. 1900, kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa
Helmer Borg käsittelee seuraavia asioita: hänen ruotsalainen taustansa; ammattiyhdistysten ja Kanadan sosiaalidemokraattisen puolueen perustaminen; yleinen työväenluokan toiminta mukaan lukien Maailman teollisuustyöntekijöiden ammattiyhdistyksen (the Industrial Workers of the World) toiminta 1920-luvulla Saskatchewanissa ja Lakeheadissa; Syyt hänen liittymiseensä Kanadan kommunistiseen puutavaratyöntekijöiden teollisuusammattiyhdistykseen (the Communist Lumber Workers Industrial Union of Canada); Rosvall ja Voutilainen; Työttömien pohjoismaalaisten työläisten kerho (Unemployed Scandinavian Workers Club); Bruce Magnuson; Kommunistinen Kanadan työväenluokan puolustusliitto (Communist Canadian Labour Defence League); kommunistien järjestämät työttömien mielenosoitukset Calgaryssa 1930-luvulla; 1930-luvun lamakausi; Puutavara- ja sahatyöläisten ammattiyhdistyksen organisointi v. 1952; valtataistelu jäsenistön ja ulkopuolisten kesken ammattiyhdistyksessä 1950-luvulla ja hänen erottamisensa v. 1958.


Mike Comishin

Syntynyt Puolassa / Lansi-Ukrainassa Kuollut Thunder Bayssa v. 1993
Mike Comishin käsittelee sosialistiseen toimintaan Lakeheadissa 1920-luvulla liittyviä aiheita: Ukrainalaista Farmer Temple -yhdistystä ja sen nuoriso-osastoa; Kanadan kommunistinen puolue; puutavaratyöläiset ja heidän olosuhteensa; Rosvallin ja Voutilaisen kuolema; varastotyöntekijöiden, satamatyöläisten ja viljasiiloilla työskentelevien järjestäytyminen 1930-luvulla; Työläisten yhtenäisyysliitto (the Workers’ Unity League), Kanadan puutavaratyöntekijöiden teollisuusammattiyhdistyksen (the Lumber Workers; Industrial Union of Canada) liittyminen Kirvesmiesten ammattiyhdistykseen (the Carpenter’s and Joiners); lakkolaiset 1930-luvulla; alueen maataloustyöntekijät; Uusdemokraattinen puolue (New Democratic Party) ja “punaisten ärsyttäminen” 1950-luvulla.


J.D. Di Giacomo

Syntynyt Fort Williamissa v. 1911 Kuollut Thunder Bayssä v. 1991
J.D. Di Giacomo käsittelee seuraavia asioita: elämä Fort Williamin itäpuolella; elämä orpokodissa; alueen italialaisiin kohdistunut syrjintä; työskentely rahtitavaravarastoissa 1920-luvulla; työ Abitibi-paperitehtaalla; 1930-luvun lamakausi ja elämä maanteiden rakentamisleireillä ja eri kansallisuuksien väliset suhteet Lakeheadissa.


E.C. Everett

Syntynyt lähellä Chathamia v. 1894 Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa
E.C. Everett käsittelee uudisasukkaan elämää Nipigonin alueella, hänen työtään valokuvaajana ja kauppiaana, joka matkusti Canadian Northern Railway -rautatiellä Hornepaystä Port Arthuriin myyden tavaroita metsäkämpillä, kaivoksilla ja rakennustyömaiden leireillä ensimmäisen maailmansodan aikana sekä elämää leirialueilla.


William Holder | Bill Aylward

Syntynyt Englannissa v. 1899. Kuollut: 1994 | Syntynyt Nova Scotiassa v. 1890. Kullot: 1991
Bill Aylward ja William Holder käsittelevät seuraavia asioita: elämä rautatietyöläisinä v. 1915; metsätyö Maki- ja Taylor-kämpillä; työ itsenäisinä puunkaatajina; työ Viljelijöiden paperipuuyhdistyksessä (the Farmers’ Pulpwood Association); jäsenyys Kanadan kommunistisessa puutavaratyöntekijöiden teollisuusammattiyhdistyksessä (the Communist Lumber Workers Industrial Union of Canada); useat eri lakot; radikalismi Hurkettin alueella 1930-luvun aikana; työ Trans-Canada -maantien rakennustöissä. Aylward puhuu tämän lisäksi myös Dominion Bridge -yhtiöstä ja metsänhakkuuyhtiöistä.


Ray Koski

Syntynyt Port Arthurissa, syntymä-aika ei tiedossa Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa
Ray Koski käsittelee haastattelussaan vanhempiaan ja heidän maastamuuttoaan Suomesta; isänsä asemaa Finnish Building Company -yhtiön rahastonhoitajana Suomalaisen Työntemppelin rakentamisen aikana; Rosvallin ja Voutilaisen kuolemia; puutavaratyöläisten lakkoja 1930-luvulla; 1930-luvun lamaa ja osallisuuttaan Parturien ammattiyhdistykseen (Barber’s Union).


John Landmesser

Syntymapäikka ja -aika ei tiedossa Kuollut v. 1994

John Landmesser käsittelee 1930-luvun metsäkämppiä; työläisten olosuhteita, kansallisuuksia ja vertailee eri kämppiä keskenään; puutavaramiestä ja entistä Port Arthurin kaupunginjohtajaa, Charlie Coxia; alkuperäisväestöä ja 1930-luvun lamaa.


Buzz Lein

Syntynyt Torontossa, syntymä-aika ei tiedossa Kuollut v. 1994

Buzz Lein, joka on suorittanut metsätieteen loppututkinnon Toronton yliopistossa, käsittelee kaskuja metsäkämppien elämästä 1930-luvulla keskittyen kansallisuuksiin, työolosuhteisiin ja ammattiyhdistyksiin, joihin he kuuluivat. Tämän lisäksi hän kuvaa sen aikaisia metsänhoitomenetelmiä ja vertaa niitä 1970-luvun menetelmiin.


William Edward Madge

Syntynyt Barriessa v. 1906, kuollut v. 1988

William Edward Madge keskustelee työstään maantierakennustyömaiden muonitusyritykselle; olosuhteista leirialueilla; rautateiden ja metsäkämppien työolosuhteista; metsätyömiesten etnisestä rakenteesta; Great Lakes -paperitehtaasta v. 1942 ja ammattiliitojen aikaansaamista työolojen muutoksista.


John Mazur

Syntynyt Ukrainassa v. 1894, Kuollut v. 1994

John Mazur käsittelee saapumistaan siirtolaiseksi Kanadaan v. 1912; työtään maatilalla ja kaivostyöläisenä; vaarallisia työolosuhteita kaivoksilla; metsätyömiehiä Port Arthurin alueella v. 1922; työtään viljasiiloilla v. 1925; erimielisyyksiä ammattiyhdistyksissä ennen ja jälkeen toisen maailmansodan; salaisia ammattiyhdistyksiä v. 1934; 1930-luvun lamaa ja työttömien mielenosoituksia; poliisin toimintaa lamakauden aikana; ukrainalaista Farmer Labour Temple -yhdistystä ja Rosvallin ja Voutilaisen kuolemia.


Antti Pitkanen

Syntynyt Suomessa v. 1889, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Antti Pitkänen käsittelee muuttoaan siirtolaiseksi Kanadaan osana ensimmäistä suomalaisten siirtolaisuusaaltoa Kanadaan v. 1907; työtään farmeilla ja rautateiden rakennustyömailla Vermillion Bayn ympäristössä; räjäytyksen aiheuttamaa vakavaa päävammaa ja riittävän hyvän hoidon puutetta: työtään useissa muissa rakennusprojekteissa; Rosvallin ja Voutilaisen kuolemia, ja sitä kuinka hänen poikansa löysi Rosvallin ruumiin; Kanadan kommunistisen puutavaratyöntekijöiden teollisuusammattiyhdistyksen (the Communist Lumber Workers Industrial Union of Canada) ja Puutavara- ja sahatyöläisten ammattiyhdistyksen


Norman Richards

Syntymäpaikka ja -aika ei tiedossa, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Norman Richards käsittelee työjaksoaan Työväenvaltuuston (the Labour Council) puheenjohtajana, Rosvallin ja Voutilaisen hautajaisia; olosuhteita Canadian Car and Foundry -yhtiössä ja Port Arthurin laivatelakalla toisen maailmansodan aikana; Winnipegin yleislakkoa v.1919 ja hallituksen ja liike-elämän suhtautumista järjestäytynyttä työväenluokkaa kohtaan 1920-luvulta 1970-luvulle.


Ivar Seppala

Syntynyt Suomessa v. 1888, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Ivar Seppälä käsittelee saapumistaan Kanadaan v. 1905 osana ensimmäistä suomalaisten siirtolaisuusaaltoa; kivihiilen käsittelijöiden ammattiyhdistystä Port Arthurissa; alkuajan suomalaisten sosialistista liikettä Kanadassa; työskentelyä Venäjällä 1930-luvulla; olosuhteita ja elämää metsäkämpillä; Rosvallin ja Voutilaisen kuolemia; 1930-luvun lamaa sekä erimielisyyksiä Suomalaisen Työntemppelin (Big Finn Hall) ja Kommunistihaalin (Little Finn Hall) välillä.


Jessie Stechyshn

Syntynyt Ukrainassa v. 1905, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Jessie Stechyshn käsittelee seuraavia aiheita: elämä Winnipegissä v. 1907; hänen isänsä toiminta Maailman teollisuustyöntekijöiden ammattiyhdistyksessä (Industrial Workers of the World), Kanadan sosiaalidemokraattisessa puolueessa (the Social Democratic Party of Canada) ja ukrainalaisten työntemppeli-yhdistyksessä (the Ukrainian Labour Temple), hän kuvailee siirtolaisuuselämää; ‘vierasmaalaisiin kohdistuvaa vihaa’ ensimmäisen maailmansodan aikana; Venäjän vallankumousta; Winnipegin yleislakkoa v. 1919; työskentelyä laukkutehtaassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen; Sosialistien pyhäkoulua (Socialist Sunday School); muuttoaan Fort Williamiin v. 1927; Ukrainalaisen työntemppelin ja Ukrainalais-kanadalaisten yhdistyksen (Association of United Ukrainian Canadians) toimintoja; naisjärjestöjä ja niiden osaa puutavaratyöläisten lakoissa 1930-luvun laman aikana ja työttömien mielenosoituksia sekä Punaista Ristiä toisen maailmansodan aikana.


Dave Whitney

Syntymäpaikka ja -aika ei tiedossa, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Dave Whitney käsittelee rivimiesten toimintoja ja metsämiesten elämää ja ammattiyhdistyksiä; New Brunswickissa ja Mainessa sijaitsevia metsäkämppiä v. 1918; Lakeheadin aluetta v. 1936; American Can Company -yhtiötä; ’kämppäelämää’ ja keskenään kilpailevia puutavara-alan ammattiyhdistyksiä; lakkoja; Bruce Magnusonin toimintaa; japanilaisia toisen maailmansodan aikana; saksalaisia sotavankeja ja sodanjälkeisiä ja kansainvälisiä ammattiyhdistyksiä.


Bruce Magnuson

Syntynyt Ruotsissa v. 1909, Kuollut Torontossa v. 1995

Bruce Magnuson käsittelee työtään Kanadan kommunistisen puutavaratyöläisten teollisuusammatti-yhdistyksen sihteerinä v. 1935; osaansa Puutavara- ja sahatyöläisten ammattiyhdistyksen (the Lumber and Sawmill Workers Union) perustamisessa v. 1936; työtään Port Arthurin ammatti- ja työväenneuvoston (Port Arthur Trades and Labour Council) sihteerinä v. 1937; vankina olemista toisen maailmansodan aikana; “kylmää sotaa” ja erottamistaan Puutavara- ja sahatyöläisten ammattiyhdistyksestä; osuuttaan Kanadan puutyöntekijöiden ammattiyhdistyksen (the Canadian Woodworkers Union) perustamisessa; työolosuhteita sekä ammattiyhdistysten taisteluja ja poliittisia näkökantoja Lakeheadissa.


John T. Johnson

Syntynyt South Dakotassa, syntymaika ei tiedossa, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

John T. Johnson käsittelee mekaanikon työtään paloasemalla v. 1917; palomiesten ammattiyhdistystä, vastustustaan Amerikassa päämajaansa pitäviä, kansainvälisiä ammattiyhdistyksiä kohtaan; näkemyksiään amerikkalaisten vaikutusvallasta Kanadan talouselämässä; palomieskokemuksiaan; vaikutelmiaan metsämiehistä ja Rosvallin ja Voutilaisen kuolemiin liittyviä tapahtumia.


Einar Nordstrom

Syntynyt Suomessa v. 1910, Kuolinpaikka ja -aika ei tiedossa

Einar Nordström käsittelee olosuhteita Suomessa ennen Kanadaan muuttoaan: Brittiläistä Kolumbiaa 1930-luvulla; urakkatyötä rautateiden rakentamisessa; elämää Port Arthurissa v. 1932; elämää metsämiehenä; olosuhteita metsäkämpillä ja Port Arthurissa 1930-luvun laman aikana; lakkoja 1930-luvulla; Rosvallin ja Voutilaisen kuolemiin liittyviä tapahtumia; Puutyöntekijöiden sosiaaliavustusliittoa (the Woodworkers Welfare League); Kanadan työväen puolustusliittoa (Canadian Labour Defence League); Työläisten yhtenäisyysliittoa (the Workers’ Unity League); Kanadan puutavaratyöntekijöiden teollisuusammattiyhdistystä (Lumber Workers Industrial Union of Canada); Puutavara- ja sahatavaratyöläisten ammattiyhdistystä (the Lumber and Sawmill Workers Union); kielijärjestöjä; Espanjan sisällissotaa ja kylmän sodan vaikutuksia työväenliikkeeseen Lakeheadissa.