• FONT RESIZER
    • SHARE

SIJAINTI

Portti kaupankäyntiin Länsi-Kanadassa

1900-luvun alkuun mennessä Yläjärven pohjoisranta kehittyi vähenevän turkiskaupan kauppapaikasta tärkeäksi liikenteen solmukohdaksi, jossa sijaitsi vilkas viljanlaivausterminaali, rautateiden solmukohta sekä aloittelevia liiketoimintoja ja palveluja. Lupaavien mahdollisuuksien ansiosta Lakeheadin väkiluku kasvoi nopeasti. Eri puolilta Suomea
saapuneilla siirtolaisilla oli tärkeä osa talouden kehityksessä. Syvälle juurtuneen, maahan kohdistuvan kiintymyksen avulla he sopeutuivat helposti pohjoisten havumetsien elämään, eristäytyneisyydestä, vaativista sääolosuhteista, huonoista kulkuyhteyksistä ja muista
haasteista huolimatta. Tottuneina vähäistä koulutusta vaativaan työhön, miehet työskentelivät kaivoksissa, metsäkämpillä, rautateillä ja satamissa. Naimattomat naiset työskentelivät kotiapulaisina ja kokkeina metsäkämpillä. Suomalaisia asettui asumaan lähes kaikkiin
maalaiskuntiin Luoteis-Ontariossa, monien uskoessa että he tulivat Kanadaan vain väliaikaisesti ennen paluuta kotimaahan kerätyn omaisuuden kanssa.