• FONT RESIZER
    • SHARE

SUOMALAINEN TYÖNTEMPPELI

Suomalaisella Työntemppelillä Ontarion Thunder Bayssa on pitkäaikainen tausta suomalaisen yhteisön keskuksena. Osoitteessa 314 Bay-katu, entisessä Port Arthurin kaupungissa sijaitsevalla rakennuksella on menneisyys, joka liittyy erottamattomasti alkuajan suomalaisten työväenluokkaan kuuluvien siirtolaisten toimintaan, heidän haluunsa vahvistaa yhteisöä ja kannattaa sosiaalisia muutoksia, jotka hyödyttäisivät kaikkia kanadalaisia.

“Suomalainen Isohaali”, minkä nimisenä rakennus myöhemmin tunnettiin, valmistui vuonna 1910 Amerikansuomalaisen Työväenliiton (the Finnish-American Workers’ League), Imatra #9:n ja suomalaisen raittiusseuran Uusi Yritys (the Finnish New Attempt Temperance Society) yhteisenä ponnistuksena. Rakennus oli tarkoitettu korvaamaan raittiusseuran haali osoitteessa 217 Wilson-katu ja Imatra #9:n Torppa-haali osoitteessa 309 Dufferin-katu. Nämä kaksi järjestöä perustivat the Finnish Building Company -yhtiön ja nimiehdotuskilpailun tuloksena uusi rakennus sai nimekseen Suomalainen Työntemppeli (the Finnish Labour Temple).

Työntemppeli suunniteltiin palvelemaan suomalaisen yhteisön tarpeita. Rakennuksessa oli toimistoja, kirjasto, lukusali ja juhlasali, joka oli tarkoitettu kokouksien, tanssien, näytelmäesityksien ja urheilutapahtumien pitopaikaksi. Kolme päivää kestäneet avajaiset pidettiin maaliskuussa 1910.

Vuodesta 1910 lähtien 314 Bay-kadun rakennuksesta käytettiin usein nimeä Port Arthurin suomalainen, sosialistinen haali, johtuen sen yhteyksistä Kanadan sosialistisen puolueen (the Socialist Party of Canada) Port Arthurin osastoon ja myöhemmin Kanadan sosiaalidemokraattiseen puolueeseen (the Social Democratic Party of Canada). Vuosina 1910-1912 the Finnish Publishing Company, suomenkielisen Työkansa-sanomalehden julkaisija, oli vuokralla rakennuksen alakerrassa.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Kanadan hallitus julisti sosiaalidemokraattisen puolueen laittomaksi. Monet suomalaiset työläiset liittyivät vastikään perustettuun Yhteen Isoon Ammattiliittoon (One Big Union) ja antoivat the Finnish Building Company -yhtiön osakkeensa sen paikallisille kannattajille.

Suomalaisessa Työntemppelissä lokakuussa 1920 pidetyssä Yhden Ison Ammattiliiton koko maata käsittävässä kokouksessa, etninen jännitteisyys ja erimielisyydet Puutavaratyöntekijöiden teollisuusammattiyhdistyksen sisällä johtivat siihen, että suomalaiset työläiset lähtivät suurin joukoin pois tästä yhdistyksestä. Ammattiyhdistykseen jääneet liittyivät lopulta Kanadan kommunistipuolueeseen. He ostivat viereisen rakennuksen osoitteesta 316 Bay-katu vuonna 1923, ja näin “Suomalainen Pikkuhaali” oli syntynyt. He perustivat Kanadan Suomalaisen Järjestön (the Finnish Organization of Canada) osaston #2, ja loivat pohjan puutavara- ja sahatyöläisten ammattiyhdistykselle. (the Lumber and Sawmill Workers Union).

Vastauksena metsätyöläisten lisääntyvään tarpeeseen saada edullisia ruokatarvikkeita, pikkuhaalin suomalaiset johtivat kansainvälisen, osuustoiminnallisen kauppayhtiön (the International Co-operative Trading Company) liiketoimintaa Luoteis-Ontariossa. Yhtenä ajanjaksona Bay-kadulla sijaitsi liikepaikka. Suomalaisen pikkuhaalin tiloissa toimi myös ravintola Tarmo (Vigour).

Suomalaiseen Työntemppeliin jääneet suomalaiset työläiset liittyivät uudelleen Maailman teollisuustyöntekijöiden ammattiyhdistykseen (the Industrial Workers of the World) eivätkä Kanadan kommunistiseen puolueeseen, kuten usein on virheellisesti todettu. He vastasivat Hoito-ravintolan toiminnan jatkumisesta ja People’s Co-operative -kauppojen perustamisesta Port Arthuriin, Fort Williamiin, Westfortiin, Lappeen, Intolaan, Kaministiquaniin, Schreiberiin ja Kivikoskelle 1930-1940 -lukujen aikana.

Lähes koko 1900-luvun aikana molemmat Bay-kadun haalit olivat keskuksia suomalaiselle kulttuuritoiminnalle. Niiden tiloissa toimi monenlaisia suomenkielisiä sanomalehtiä, niissä järjestettiin näytelmiä, konsertteja, elokuvatilaisuuksia, urheilutapahtumia ja juhlia, jonka lisäksi ne toimivat yhteisön kokoontumispaikkoina. Vuonna 1962 perustettu Finlandia Club of Port Arthur (nykyisin Finlandia Association of Thunder Bay) johtaa rakennuksen toimintaa.

Suomalaisen Työntemppelin pyrkiessä nykyisin säilyttämään suurta osaa sen alkuaikojen kulttuurillisesta ja historiallisesta identiteetistään, se on elinvoimainen osa laajempaa yhteiskuntaa. 314 Bay-kadun alakerrassa toimii edelleen kansainvälisesti tunnettu Hoito-ravintola, vanhin osuustoimintaperiaatteilla toimiva ravintola Kanadassa, joka on tunnettu tarjoamistaan perinteisistä, suomalaisista sekä kanadalaisistakin ruokalajeista.