• FONT RESIZER
    • SHARE

POLITIIKKA

POLITIIKKA

Vallankumouksen voima

Suomalainen yhteisö Kanadassa ei ole koskaan ollut homogeeninen. Sosialistimielisiä, “punaisia suomalaisia” oli määrällisesti enemmän kuin uskonnollisempia ja vanhoillisempia “valkoisia suomalaisia 1950-luvun loppupuolelle saakka. Suomalaisilla siirtolaisilla oli erilaisia poliittisia vakaumuksia. Vaikkakin he olivat tuohon aikaan sosiaalisesti edistysmielisempiä kuin tavalliset kanadalaiset, ensimmäisen siirtolaisuusaallon suomalaiset (1888-1914) olivat usein radikalisoituneet Kanadassa kokemiensa asioiden vuoksi. Toisen aallon suomalaiset (1917-1930), joista monet olivat poliittisia pakolaisia ja paenneet Suomesta Venäjän vallankumouksen ja Suomen kansalaissodan jälkeen, toivat mukanaan voimakkaan sosialistisen vakaumuksensa. Kanadan siirtolaisuuspolitiikka toisen maailmansodan jälkeen heijasti kylmän sodan pelkoja ja vaikutti, että kolmannen aallon suomalaiset (1950-1970) olivat paljon enemmän sosialismin vastaisia. Monien osalta ankarien työolosuhteiden todellisuus, etniset ennakkoluulot ja sosiaalinen eriarvoisuus tukahduttivat toivon uuden elämän alkamisesta Kanadassa. Pyrkien vaikuttamaan myönteiseen ja sosiaaliseen muutokseen, Lakeheadin suomalaiset näyttelivät tärkeää osaa työväen- ja sosialistiliikkeen kehityksessä Kanadassa.